Hlavní stránka

​Aktuality:

Pozvánka

na Valnou hromadu Sportovního klubu Vacov, z.s., která se uskuteční v pátek 24. března 2017 od 20:00 v prostorách klubovny SK Vacov

NAVRHOVANÝ PROGRAM:

 1. Zahájení, volba předsedajícího VH, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení mandátové a návrhové komise
 3. Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti VH
 4. Schválení programu jednání
 5. Výroční zpráva o činnosti za r. 2016
 6. Zpráva o hospodaření a schválení rozdělení výsledku hospodaření za r. 2016
 7. Zpráva o činnosti výkonného výboru SK Vacov za r. 2016
 8. Zpráva o činnosti fotbalového oddílu za r. 2016
 9. Schválení plánu činnosti a rozpočtu na r. 2017
 10. Schválení výše a splatnosti členských příspěvků SK Vacov od r. 2017
 11. Diskuse
 12. Schválení usnesení VH
 13. Závěr 
 • Valné hromady se mohou zúčastnit členové SK Vacov.
 • Členové SK Vacov starší 18-ti let - delegáti s hlasem rozhodujícím, se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti (v případě potřeby).
 • Prezence od 19:15 hodin.


Statistiky hráčů podzim 2016:


Sportovní klub Vacov zahájil spolupráci s obchodem NETfotbal.cz.

Více info v záložce TPS-NETfotbal . Pozorně čtěte!!!

 


 Fotografie ze soustředění přípravky byly umístěny do záložky Galerie 


FAČR nabízí fotbalové vybavení zdarma pro hráče narozené v roce 2009!!

Co fotbalový balíček obsahuje?

 • Tašku PUMA na trénink
 • Tréninkový dres PUMA
 • Fotbalový míč PUMA (vel. č. 3)
 • Láhev na pití
 • Plakát a kartičky

Co musí rodiče udělat?

Věříme, že vybavení pomůže mladým fotbalistům a fotbalistkám v jejich fotbalových začátcích a také usnadní rodičům rozhodování při volbě sportu, což povede k rozšíření členské základny ve vašem klubu.

TOPlist
aktualizováno: 20.03.2017 17:31:30